:::

List Photos

DR2009A

1. 輸入電源: AC85V - 110V 或 DC110V – 150V. 2. 輸出電壓: 直流 0 – 145V 10% 3. 輸出容量: 供應直流馬達 80W~250W 通用. 4. 馬達型式: a.永磁式(只有電樞,A,B)直流馬達. b.分離並激式(A,B 及 J,K)直流馬達. 5. 外觀尺寸: 215 (L)  151 (W)  80 (H) mm. 6. 固定尺寸: 150 (L) 140 (W) 6.0 (Ø) mm ( M4 ~ M5 螺絲 ) 7. 重量 : 1.8 公斤.

List Photos

:::

搜尋